Sport för alla

Skapa bra förutsättningar för idrottandet

Oavsett om du håller på med någon idrott för ditt höga nöjes skull eller kanske mer på elitnivå så vet du att det gäller att skapa bra förutsättningar för idrottandet. Det är mycket planering och förberedelser för att man ska bli duktigt i något. Allt från talang, bra kondition och andra förutsättningar som gör att man blir bra på något.

Hockey

För att man ska bli bra på något så måste man träna, det hjälper inte hur mycket talang du har så fungerar det inte enbart med talang. Visst det underlättar att ha talang, men träna måste du göra ändå. Foppa skulle inte ha varit den han varit om han inte tränat. Att använda sig av bra utrustning skapar också bra förutsättning för sporten, att skaffa sig bra hockeyskridskor och annan hockeyutrustning gör det lättare att utöva sin sport.

Finns talangen så självklart blir det lättare med träningen men det måste finnas ett större driv om du har tänkt att komma längre inom till exempel ishockey. Oavsett sport så gäller det att man verkligen tycker om det man håller på med och får en så bra start som det bara går att få för att kunna utvecklas. En stöttande familj och en klubb som ställer upp och hjälper sina ungdomar gör det hela betydligt lättare.

Finns det övriga medlemmar i familjen som håller på med någon idrott så är det också lättare att komma in kanske i samma idrott som övriga familjemedlemmar. Plus att man kanske har mer förstående föräldrar om man själv har haft en karriär eller tidigare barn som varit duktiga i någon sport. Oavsett så gäller det att ta vara på talanger inom sporten och det gör vi riktigt bra i Sverige tycker vi.